מוצרי החברה


 

מערכות ערפול מים

מערכות ערפול מים מיעדות לישומי הנחתת אבק, כפי שנדרש מחצבות, על-פי תקנות המשרד לאיכות הסביבה. כמוכן, מערכות אלו משמשות ליצירת לחות מבוקרת במקומות כמו יקבים, אחסון נייר וכדומה.

 הטכנולוגיה הבסיסית של מערכות ערפול מים משלבת תרסיס אויר-מים בלחץ דרך דיזות מיוחדות. טכנולוגיה זו מאפשרת טיפות מיקרוניות הקטנות מהטיפות המושגות מתרסיס מים בלבד. הטיפות המיקרוניות יוצרות אפקט הדבקה טוב יותר של גרגירי אבק ובכך מאפשרות הנחתת אבק אפקטיבית עם מעט מים ומבלי ליצור בוץ או לגרום לאפקט צימנטציה.
 

מסבים חצויים

מסבים חצויים מחליפים מסבים שחוקים במכונות בהן החלפת מסב סטנדרטי עלולה להשבית את הציוד למשכי זמן ארוכים ויקרים. במכונות בהם החלפת מסב רגיל דורשת פירוק ממושך של המכונה, ניתן להוציא את המסב השחוק ולהחליפו במסב חצוי מבלי לפרק את המכונה.

החברה מייצגת בארץ בלעדית את חברת HKT BEARINGS LTD - מהמובילות בעולם בתחום זה.

המסבים החצויים מוצעים במידות סטנדרטיות התואומות את המסבים הרגילים.
 

מערכות שמן - אוויר

מערכות שמן-אויר מתאימות ליישומים בהם נדרש תרסיס שמן. מערכות שמן-אויר מתחלקות לשני סוגים:

מערכות תרסיס שמן בהם כמות השמן מדודה לפרקי זמן. מערכות אלו נועדו לשמן מסבים המסתובבים במהירות גבוהה, דוגמת ספינדלים של מכונות עיבוד שבבי. בפעולת התרסיס השמן נשאר על המיסב בעוד האויר מרחיק חלקיקים אברזיביים ממנו.
מערכות ערפל שמן – מערכות לסיכה וקירור כלי עיבוד שבבי. השימוש בערפל שמן מונע את הצורך בנוזל קירור ומאריך את חיי הכלים.
 

מערכות גירוז ושימון אוטומטי

מערכות גירוז ושימון אוטומטיות מבטיחות משטר אופטימלי של סיכה למסבים, שרשראות הנעה ומשטחי החלקה. משטר סיכה אופטימאלי מאריך מאד את חיי המסב ומונע תחזוקת שבר, השבתת מכונות ואובדן זמן יצרני יקר. המערכות מבוססות על משאבה ייעודית ומחלקים דיפרנציאליים פרוגרסיביים ייחודיים.