מערכות ערפול מים


מערכות ערפול מים מיעדות לישומי הנחתת אבק, כפי שנדרש מחצבות, על-פי תקנות המשרד לאיכות הסביבה. כמוכן, מערכות אלו משמשות ליצירת לחות מבוקרת במקומות כמו יקבים, אחסון נייר וכדומה.

 הטכנולוגיה הבסיסית של מערכות ערפול מים משלבת תרסיס אויר-מים בלחץ דרך דיזות מיוחדות. טכנולוגיה זו מאפשרת טיפות מיקרוניות הקטנות מהטיפות המושגות מתרסיס מים בלבד. הטיפות המיקרוניות יוצרות אפקט הדבקה טוב יותר של גרגירי אבק ובכך מאפשרות הנחתת אבק אפקטיבית עם מעט מים ומבלי ליצור בוץ או לגרום לאפקט צימנטציה.לרשימה המלאההבא >>